Otwórz formularz kontaktowy

Mikrometr

Mikrometr często także nazywany mikromierzem, jest przyrządem służącym do pomiaru różnego rodzaju przedmiotów z niezwykłą dokładnością dochodzącą nawet do 0,01 mm. Zasada działania opiera się, na noniuszu oraz na wykorzystaniu śruby mikrometrycznej.

Śruby mikrometryczne są bardzo precyzyjnie wykonywane i łączone z bębnem mikrometru, wokół którego znajduje się specjalna podziałka, nazywana noniuszem. Z bębnem połączone jest także pokrętło zapewniające odpowiedni, równomierny docisk szczęk. Same szczęki mikrometru składają się, ze szczęk stałych oraz młoteczka, czyli szczęki ruchomej będącej najczęściej przedłużeniem śruby mikrometrycznej.

W skład skali podstawowej wchodzi linia oddzielająca dwie podziałki. Jedna z nich umieszczona jest nad linią a druga pod, ale jest przesunięta o 0,5 mm w stosunku do podziałki górnej. Wokół bębna znajduje się wspominana wcześniej skala noniusza. W momencie, kiedy szczęki są przyległe względem siebie, krawędź bębna jest pokrywana z kreską podziałki, a zerowa kreska noniusza pokrywa się z linią rozdzielającą podziałki, to otrzymujemy w tym momencie odczyt 0,0 mm. Jeśli chcemy zmierzyć dany przedmiot, to musimy umieścić go pomiędzy szczękami oraz lekko dokręcić bęben.

Po tej czynności pozostaje nam jeszcze dokręcić przy użyciu pokrętła do momentu, w którym usłyszymy przeskoczenie zapadki sprzęgła. Miejsce żądanego odczytu wskazuje nam krawędź bębna, a punkt w podziałce noniusza, który w tym momencie jest pokrywający z linią, na podziałce poziomej ( podstawowej ) daje nam odczyt dodatkowy. Na podstawie sumy tych dwóch odczytów uzyskujemy pełny bardzo dokładny odczyt główny.