Otwórz formularz kontaktowy

Śruby nierdzewne

Śruby oznaczone symbolami A2 i A4, są najczęściej używanymi elementami złączenia ze stali nierdzewnej. Oznaczenie A2 jest potocznie znaną i cenioną „nierdzewką”, a oznaczenie A4 natomiast oznacza, że jest to śruba przystosowana do pracy w kwasie siarkowym. Śruby te oczywiście są produkowane z różnych rodzajów stali i mają różne od siebie właściwości mechaniczne.

Do produkcji śrub odpornych, na korozje używa się stali:

  • Austenitycznej, gdzie wyróżnia się podział, na grupy od A1 do A5. Ten rodzaj stali jest zazwyczaj niemagnetyczny i hartowany
  • Martenzytycznej, którą oznacza się symbolami C4, C3, C1. Ten rodzaj stali jest bardzo mocno hartowany i posiada właściwości magnetyczne.
  • Ferrytycznej, oznaczanej symbolem F1. Stale te, nie są hartowane i nie posiadają właściwości magnetycznych.

Najczęściej używanym typem stali, są stale austenityczne. Śruby z pozostałych dwóch typów stali należą raczej do rzadkości.

Klasę właściwości mechanicznych określa się dwoma cyframi, które oznaczają współczynnik na rozciąganie w Mpa. Dla stali ferrystycznych będą to klasy 45 i 60, dla stali merenzytycznych 50, 70, 80 i 110 a dla austenitycznych 50, 70 i 80.

Dla przykładu liczba 60 oznacza 600Mpa, a 110 oznacza 1100Mpa itd.

Zastosowanie:

Najpopularniejsze elementy złączenia, oznaczane są symbolem A2. Popularne „nierdzewki” są często używane do produkcji mebli kuchennych, ewentualnie różnego rodzaju aparatury chemicznej. Nie stosuje się ich natomiast tam, gdzie są narażone, na działanie kwasów nieutleniających oraz soli ( kuchennej, morskiej ). Znacznie większą odporność wskazują w tym wypadku A4, które można stosować w środowisku, w którym występują związki chloru( wspomniana wcześniej sól ). Dzięki temu najczęściej używane są w produkcji statków i w przemyśle spożywczym.